Ganadhisha Bhalchandra song lyrics in marathi | मराठीमधे

Ekadantay Vakratunday (एकदंताय वक्रतुण्डाय ) lyrics sung by Shankar Mahadevan and Chorus. This song is from the BAPPA MORAYA RE album.

EKADANTAY VAKRATUNDAY lyrics song credit:-

  •  Song:- Shree Ganeshay Dheemahi
  • Artist:- Shankar Mahadevan and chorus
  • Album:- Bappa Morya Re

EKADANTAYA VAKRATUNDAYA LYRICS

Ganadhisha Bhalchandra song lyrics in marathi | मराठीमधे

वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा 

निर्विघ्नं कुरुमेदेव सर्व कार्येषु सर्वधा 


गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि । 

गुण शरीराय गुण मंडिताय गुणेशानाय धीमहि । 

गुणाधीताय गुणाधीशाय गुण प्रविष्टाय धीमहि । 


एकदंताय वक्रतुण्डाय गौरी तनयाय धीमहि 

गजेशानाय भालचन्द्राय श्री गणेशाय धीमहि।। २ वेळा 


गानचतुराय गानप्राणाय गानातारात मने। 

गानोत्सुकहाय गानमत्ताय गानोतसुख मनसे।। 

गुरु पूजिताय गुरु देवताय गुरु कुलस्थायिने। 

गुरु विक्रमाय गुइय्या प्रवराय गुरवे गुण गुरवे।।

गुरुदैत्य कलछेत्रे गुरु धर्म सदा राध्याय। 

गुरु पुत्र परित्रात्रे गुरु पाखंडखंड खाय।।


गीतसराय गीत तत्वाय गीत गोत्राय धीमहि। 

गोड़ गुलफ़ाय गंध मत्ताय गोजय प्रदाय धीमहि। 

गुणा धीतय गुणाधीशाय गुण प्रविष्टाय धीमहि। 

  

एकदंताय वक्रतुण्डाय गौरी तनयाय धीमहि 

गजेशानाय भालचन्द्राय श्री गणेशाय धीमहि।। २ वेळा 


 सर्वराजय ग्रंथाय सर्वगान श्रवण प्रणयिमे । 

गाढाय रागाय ग्रंथाय गीताय ग्रंथार्थ तनमयीए ।। 

गुरवे!!!! गुणवत्तये !!! गणपतये !!!!


ग्रन्थगीताय ग्रन्थगेयाय ग्रान्थान्तरात्मने ।

गीतलीनाय गीताशरयय गेतवाद्यपटवे।।

गेयचरिताय गायकवराय गन्धर्वप्रियकृते। 

गायकाधीनविग्रहाय गंगाजलप्रणयते।। 

गौरीस्तनन्धयाय गौरीहृदयनन्दनाय ।

गौरभानुसुताय गौरीगणेश्वराय।।


गौरीप्रणयाय गौरीप्रवणाय  गोरिभावय धीमहि ।

 गोसहस्त्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि ।

गुणाधिताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि ।  


एकदंताय वक्रतुण्डाय गौरी तनयाय धीमहि 

गजेशानाय भालचन्द्राय श्री गणेशाय धीमहि।।  २ वेळा 

Post a Comment

0 Comments